Styrelsen

 

                          

 

                   Styrelsen för år 2019 har följande sammansättning:

Ordförande: Tommy Dömstedt

v-ordförande: Håkan Kuhlin

Sekreterare: Ragnar Johansson

kassör: Vakant

Ledamot: Vakant

Suppleanter: Pär Leval , Rolf Andersson.

Revisorer: Håkan Larsson, Conny Fredriksson

Valberedning: Lars A. Johansson,  Kennet Ferm.

 

Fanbärare: Ragnar Johansson.

Kontaktperson: Tommy Dömstedt.