Styrelsen

 

                          

 Styrelsen för år 2017 har följande sammansättning:

Ordförande: Tommy Dömstedt

v-ordförande: Håkan Kuhlin

Sekreterare: Ragnar Johansson

kassör: Vakant

Ledamot: Stig Blomdahl.

Suppleanter: Pär Leval , Rolf Andersson.

Revisorer: Anita Karlsson, Hans Dömstedt.

Valberedning: Lars A. Johansson,  Kennet Ferm.

 

Fanbärare: Ragnar Johansson.

Kontaktperson: Tommy Dömstedt.

 

 

                                         

 

 Styrelsen för år 2016 har följande sammansättning:

Ordförande: Tommy Dömstedt

v-ordförande: Håkan Kuhlin

Sekreterare: Ragnar Johansson

kassör: Mats Tengvall.

Ledamot: Stig Blomdahl.

Suppleanter: Pär Leval , Rolf Andersson.

Revisorer: Anita Karlsson, Hans Dömstedt.

Valberedning: Lars A. Johansson,  Kennet Ferm.

 

Fanbärare: Ragnar Johansson.

Kontaktperson: Tommy Dömstedt.

Webmaster: