Köpingsbranden 1889

Köping brann nästan ner till grunden den 4 juli 1889.
92 hus brann ner och 650 personer blev utan hem.
Den 10-årige pojken Malakias Andersson blev syndabock för branden och blev satt på uppfostringsanstalt.
På museet får du veta mer om branden och Malakias.

                            
                                   Karl Fredrik Malakias Andersson