Brandbilar hos museet

Ett antal fina gamla brandbilar finns att titta på här på Brandmuseet. De blir väl omhändertagna av föreningens medlemmar.

 

                          En färdiglackad VOLVO TRYGGE 1968.

                          Nu skall all utrustning återmonteras.

 

Bland annat finns en Volvo F 83 Trygge från 1968 som brandmännen håller på att renovera.

Vi började renovering av brandbilen i liten skala eftersom vi saknade medel till en fullständig och genomgripande renovering av hela fordonet. Men så hände det fantastiska!!

Riksantikvarieämbetet i Stockholm utsåg vår förening att få pengar till renovering av vår Volvo F83 Trygge årsmodell 1968.

Då kunde vi starta upp vår helrenovering av fordonet till stor glädje för alla gamla brandmän och medlemmar i vår lilla förening.

Men en genomgripande helrenovering tar mycket tid och det uppstår ibland vissa problem med ett så gammalt fordon, men vi brandmän löser det med vår vilja och erfarenhet från vårt yrkesverksamma liv.

 

Vi ser verkligen fram mot den dagen då vi har vår brandbil klar och kan visa upp den för allmänheten vid vårt fina arbetslivsmuseum vid Köpings Museum.

 

 

 Willys Jeep 1955.     Volvo 1932.      Volvo 1968.

 

 Dessutom finns här en vacker Volvobrandbil från 1932, kallad 32:an.

 

 

Här finns också en Willys Jeep från 1955. Den användes av Köpings Brandkår som "förstabrandbil" vid rökdykarinsats.

 

 

 Volvo 1932 deltar på nationaldagen den 6 juni.