Gasexplosionen 1976

Ett gaslager började brinna och exploderade sedan på museigården den 4 juni 1976. Brandorsaken var troligen barns lek med tändstickor.
För första gången i Sverige punkterade man gasflaskor i brandens närhet genom att skjuta hål i dem med gevär.
Vid branden förvarades ca 150 gasflaskor i lagret, bl.a. acetylen, syrgas, gasol och andra gaser.
Drygt 70 gasflaskor exploderade. Explosionerna hördes över hela Köping. Avspärrningar gjordes med en radie av 300 m, all trafik dirigerades om och även tågtrafiken stoppades förbi explosionsplatsen. Alla personer i bostäderna och närliggande verkstadsföretag fick också utrymma och ta skydd vid evakueringen.
I museet kan du få höra brandmännen berätta mer om olyckan och se en modell över hur området såg ut 1976.

 

                 

                                            Exploderad gasolflaska

 

         

                                                               Syrgasflaska